Tuesday, 5 July 2011

GLAUCOUS-WINGED GULL at Varanger, NORWAY

Today, Danish birder and former rarities commitee member, mr. Henrik Haaning Nielsen saw an adult GLAUCOUS-WINGED GULL at Kiberg, Varanger,Norway.

Vi ses snart på Verdens Ende på Grenen!

DK500Club ornitolog, Rolf Christensen, Hvidefyrvej 4, DK-9990 Skagen, Danmark

No comments:

Post a Comment